ZAKRES SPRAW

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  1. prawa cywilnego – sporządzanie pism procesowych i reprezentacja przed Sądami (m.in: pozwy o zapłatę, odwołania, zażalenia, apelacje, wnioski o udzielenie zabezpieczenia, wnioski o zasiedzenie, wnioski o stwierdzenie nabycia spadku, wnioski o dział spadku, wnioski o zniesienie współwłasności, sprawy o eksmisję,
  2. prawa karnego – sporządzanie pism procesowych na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego (m.in: apelacja, zażalenie, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosek o wydanie wyroku łącznego, wniosek o odroczenie wykonania kary, wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary,
  3. prawa rodzinnego – sporządzanie pism procesowych i reprezentacja przed sądem (m.in: sprawy alimentacyjne, o wykonywanie władzy rodzicielskiej, sprawy o rozwód, sprawy o podział majątku dorobkowego),
  4. prawa gospodarczego – sporządzanie pism procesowych, reprezentacja przed sądem, sporządzanie i opiniowanie umów, windykacja zaległości od etapu przedsądowego do egzekucyjnego,
  5. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – sporządzanie pism procesowych i reprezentacja przed sądem (m.in.sporządzanie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ),
  6. prawa administracyjnego (sporządzanie pism procesowych, odwołań, zażaleń, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego).