OFERTA

Kancelaria udziela porad prawnych,
sporządza opinie prawne oraz prowadzi konsultacje.

Reprezentuje osoby fizyczne i podmioty gospodarcze przed sądami
powszechnymi, urzędami i organami administracji państwowej i samorządowej.

Istnieje możliwość uzyskania porady prawnej drogą e-mailową
(po przesłaniu kompletu dokumentów i opisaniu stanu faktycznego sprawy).