O KANCELARII

Adwokat Sylwia Kucharska OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

W październiku 2009 r. rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Cywilnego
i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

Odbyła aplikację adwokacką pod patronatem adwokata Janusza Gałkowskiego,
która zakończyła się pozytywnie zdanym egzaminem adwokackim.